A marketingkutatás új lehetőségei

A digitalizációval marketingkutatás is folyamatosan fejlődik. Fontos az új lehetőségek nyomon követése, különös tekintettel a technológia által támogatott megoldásokat.

Era 2019. nov 6.

A megfigyeléses módszertan népszerűsége az elmúlt másfél-két évtizedben növekedett meg számottevően a marketingkutatás eszköztárán belül.

Ennek oka alapvetően:

  • a megfigyelések alkalmassága a valós magatartás vizsgálatára, ezzel kiküszöbölve a válaszadói konformizmust, amellett, hogy
  • a tudatosult információk, döntési szempontok mellett a tudattalan (vagy tudatalatti) befolyásolást is mérhetővé teszik,
  • a vizsgálat a célcsoporttagok tudatos részvétele nélkül is megvalósítható, így az alacsony válaszadási hajlandóság (legalább részben) kiküszöbölhető,
  • a technológiai fejlődéssel, a kommunikációs szokások átalakulásával a műszeres mérések nagy mennyiségű adatok rögzítését és feldolgozását teszik lehetővé.

Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a múltbeli szokások vizsgálata esetenként félrevezető lehet, ráadásul a motivációt, a fogyasztási, vásárlási helyzetben történő döntéseket kevéssé magyarázza. Mégis, a nagy számosságú, időben kiterjedt adatsorok elemzése – ahogyan a korábbi fejezetekben is vázoltuk – érdemi információkkal szolgálhat úgy, hogy a megkérdezéses módszertan korlátai nem jelentkeznek.

A GRIT Riport 2018 tartalmazza azokat az innovatív kutatási módszereket, amelyeket ügyféloldalon használnak és / vagy a közeljövőben használni fognak. Ebből (is) jól látszik, hogy a megfigyeléses adatok válnak meghatározóvá az innovatív megoldások közül. Igaz, hogy jelentős eltérések vannak ugyanakkor a kínálati és az ügyféloldali preferenciák között.

marketingkutatás új eszközei

Az elemzés alapján az látszik, hogy

  • nagyobb igény mutatkozik a jelenlegi kínálatnál a közösségi média és a big data elemzésekre (igaz, hogy ezek többségét “házon belül” végzik a vállalatok),
  • közel kiegyenlített a keresleti és kínálati oldal az online közösségek, a szemkamerás kutatások, valamint a neuromarketing megoldások esetén, és
  • túlkínálati helyzet alakult ki (egyelőre) a mobil etnográfia, az arckódolás, az IoT megoldások és a virtuális valóság technikák vonatkozásában.

Ajánlott bejegyzéseink