“Gondolkodjunk a fogyasztó fejével” – milyen fogyasztói trendek láthatók 2020-ban

Beszéljük a fogyasztói trendek kérdéséről is. A nemzetközi tendenciákat végiggondolva, a hazai fogyasztókról gyűjtött ismereteinkkel szintetizálva mi is megfogalmaztuk azokat a trendeket, melyekről azt gondoljuk, hogy 2020-ban hatással lesznek a magyar fogyasztókra, ezért marketing szakemberként és vállalatvezetőként nem mehetünk el mellettük.

Y-shift 2020. márc 3.

Milyen is ma a fogyasztó?

 

Merül fel a kérdés újra és újra a marketing szakemberek fejében, hiszen ebben a gyorsan változó (gazdasági és technológiai) környezetben a vásárlási döntések egyre kiszámíthatatlanabbnak tűnnek. De vajon tényleg így van? Valóban nem tudunk tervezni? Milyen fogyasztói trendek alakítják a magatartását?

Kutatóként azt látjuk, hogy bár a fogyasztók sok esetben kiszámíthatatlanok és teljesen ellentmondásosan döntenek, ezek az irracionálisnak tűnő döntések mégsem véletlenszerűek. Kutatások támasztják alá, hogy a vásárlók rendszeresen ugyanazokat a “hibákat” követik el, így beszélhetünk mi is trendekről, melyek meghatározzák ezeket a döntéseket.

Gondolkodjunk a fogyasztó fejével

Számos cég foglalkozik azzal, hogy évről évre összegyűjti azokat a trendeket, melyek meghatározzák a fogyasztók magatartását. Mi az Euromonitor International összefoglalóját vesszük röviden alapul, mert ezek között olykor az előző évhez képest finomhangolt jelenségek szerepelnek, melyek a technológiai fejlődés előnyeinek kiaknázását, a gyorsítást segítik elő:

 • a mesterséges intelligencia (AI) technológiák egyre inkább mindennapossá válása,
 • a gyorsan feldolgozható, de tartalomgazdag információk igénye,
 • az egyéni mobilitást támogató eszközök “okossá” válása a közlekedéstől kezdve a pénzügyekig,
 • multifunkcionális otthonok, melyek minden eddiginél kényelmesebbé teszik az életet

Máskor olyan meglepő újdonságokat, ellentrendeket találunk, mint

 • az általános igény a mentális well-being iránt,
 • a helyi termékek, az egyedi előállítás fontosságának növekedése a vásárlások során, ami éppúgy támogatja a környezettudatosságot, mint az újrahasznosítás és az újrahasználat trendjének folyamatos népszerűsége,
 • az érett, senior célcsoportok igényei felértékelődnek a piacon,
 • ezen kívül a cégek gyakran fordulnak speciális igényű (mentális vagy fizikai fogyatékossággal élők) célcsoportok felé, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat számukra is elérhetővé tegyék.

Y-TRENDEK 2020

 

Nézzük most azokat a tendenciákat, amelyek itt, szűkebb környezetünkben is relevánsnak gondolunk. A nemzetközi tendenciákat végiggondolva, a hazai fogyasztókról gyűjtött ismereteinkkel szintetizálva mi is megfogalmaztuk azokat a trendeket, melyekről azt gondoljuk, hogy 2020-ban hatással lesznek a magyar fogyasztókra, ezért marketing szakemberként és vállalatvezetőként nem mehetünk el mellettük.

fogyasztói trendek 2020
Produktivitás

A hatékonyságra törekvés már nem csak vállalati szinten jelenik meg a fogyasztók életében, hiszen a mindennapi feladatok menedzselése is egyre nagyobb kihívást jelent. Olyan igények, mint a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése minden eddiginél fontosabbá válik, melyre a piacnak is reagálnia kell. Ennek hatására folyamatosan jelennek meg az élet menedzselését egyszerűsítő és hatékonyságnövelő applikációk és eszközök. 

A fogyasztó számára is érték, hogy minél gyorsabban és kényelmesebben tudunk megoldani problémákat.

Mesterséges és mobil

A mesterséges intelligencia, az automatizáció és az IoT kora itt van és folyamatosan érzékelhető szinten minden iparágban és az élet minden területén. Az innovációk létjogosultságát pedig meg kell mutatni a fogyasztónak, edukálni kell arra is többek között, hogy egyre több esetben használhatja a mobilját (pl. mobilfizetés, mobilbank stb.).

Újragondolt közlekedés

Bár első látásra kevésbé kapcsolódik az online marketingtrendekhez a közlekedés kérdése, mégis azt gondoljuk, hogy egyre jelentősebb szerepe van a fogyasztók életében és kommunikációjában is. 

Ezen a területen jelentek meg az elmúlt időszakban olyan új megoldások, amikkel nem számoltunk korábban. Azt látjuk, hogy a piac kidolgozza azokat a megoldásokat, melyek a fogyasztói – produktivitásra való – igényekből jönnek.

Fogyasztói jóllét

A gazdasági válságból történő kilábalás mentén egyre erősödik a fogyasztók igénye a fizikai és mentális jóllétük támogatására. Mindenki igyekszik “okos” döntéseket hozni, ami mellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy a vásárlás vagy a fogyasztás okoz-e örömet.

Az anyagi jólét mellett látunk egyfajta értékkeresést is, mely áthatja a fogyasztót. Ez együtt jár a prémiumizáció trendjével, hiszen vár is valami pluszt, valami prémiumot, amitől elégedettnek érzi magát.

Valóságos élmények

A fogyasztói jóllét része a túlzott virtualitás ellenpontozására való törekvés is, mely a kézzel fogható, valóban átélhető élményekre vonatkozik. Az olyan – alapvetően online szolgáltatásokra építő – vállalatok, mint az Amazon vagy a Facebook elkezdtek reagálni ezekre az igényekre és úgy tűnik, kénytelenek megjelenni az offline világban is.

Zöldnyomás

A környezettudatosság az egyik legsokoldalúbban megjelenő fogyasztói igény. A vásárló elvárásokat támaszt az állammal, a gyártókkal, a szolgáltatókkal, de még a munkáltatóval szemben is, de mindez a lehető legkevésbé érinti a jóllét, a kényelem kérdését. Úgy tűnik, ez a trend egyelőre nem teljesen tisztázott még a fogyasztó fejében sem.

Generációs hatások

A generációkról már nem abban az értelemben kell beszélni, hogy meg kell tanítani az idősebb korosztályt az Internet- és eszközhasználatra. Ez egy olyan interakció a generációk között, amiből sokat tanulhatunk, tudatosabbá válhatunk. Ebben az értékkeresési időszakban sokat tanulhatunk arról, hogyan adaptálhatók a tradicionális értékek az online működésbe.

Személyes adatok

Ilyen hagyományos érték a magánélet és a személyes adatok védelme is. Az online tér hirtelen kitágulásával egyre gyakrabban megkérdőjeleződött és amit újra meg kell tanulnia a fogyasztóknak.

Az érintett fogyasztói trendek a fényében érdemes feltenni magunknak a kérdést újra és újra, hogy mennyire ismerjük valójában a vevőinket?

Bár a válasz könnyűnek tűnik, de kutatások által mindig hozzájuthatunk olyan értékes insight-okhoz, melyek még inkább közelebb visznek minket a fogyasztók gondolkodásához.

Ahogyan vendégeink látták…

 

Megkérdeztük ezekről a trendekről Find your Y workshopunk résztvevőit is.

Összességében azt tapasztaltuk, hogy a mini-konferencián résztvevő szakemberek árnyalatnyi különbségeket éreznek csak a felvázolt fogyasztói trendek között. Mindenesetre egy prioritási sorrendet látunk az alapján, hogy az adott trendeket mennyire gondolják globálisan aktuális kérdésnek és ehhez képest a saját munkájukra mennyire van hatással.

A beérkezett 17 válasz alapján felrajzolt kétdimenziós térkép jól illusztrálja, hogy

 • bár a helyi vállalatok is látják a fenntarthatósági megatrend által implikált zöldnyomást, a gazdasági helyzet stabilizálódásának köszönhető fogyasztói jóllét igényét és a technológiai fejlődés aktuális trendjeit a mesterséges intelligencia és a mobil megoldások terjedésével,
 • azonban a saját munkájukban a produktivitás kényszere és a személyes adatok kezelésének (GDPR) nyomása hagyja a legnagyobb nyomot.
 • ezekhez képest pedig a közlekedésben érzékelhető változások és a generációs különbségek kevésbé tűnnek relevánsnak és aktuálisnak jelen pillanatban.

Vendégeinket kifaggattuk még az online marketing trendekről és a webdizájn változásaival kapcsolatban is.

Tekintsd meg kapcsolódó előadásunkat!

Ajánlott bejegyzéseink